TAFEL VAN DE STAD

2022

OPDRACHT

Bij de interactieve Tafel van de Stad kunnen bezoekers samen nadenken over de invulling van hun stad/wijk. Met behulp van digitale technieken kunnen nieuwe initiatieven worden gevisualiseerd en worden gepresenteerd.

Dit project is onderdeel van het Makerlab project van de Koninklijke Bibliotheek, TU Delft, Hogeschool Rotterdam en Fers en wordt mogelijk gemaakt dankzij stichting Pica.

RAPID PROTOTYPING

Met een gezonde dosis tijdsdruk was het noodzakelijk om vlot verschillende technieken en media te verkennen. Wat moet de Tafel van de Stad teweegbrengen bij de gebruiker? En, hoe kan ik mijn skills/tools inzetten om dit te bereiken? Door te proberen, testen en itereren was het mogelijk om op efficiƫnte wijze tot onderbouwde resultaten te komen.

NARRATIEF

Bij het eerste prototype van De Tafel van de Stad staat het interactieve verhaal centraal. De gebruiker triggert op tactiele wijze interactieve segmenten van de maquette, waarna een deel van het verhaal wordt onthuld. Uiteindelijk wordt de gebruiker in staat gesteld hun stem te laten horen door hun voorkeur uit te spreken en vast te leggen.

Door zelf de flow van het verhaal te ontwikkelen, in te spreken en animeren was ik in staat om tijdig bij te schaven waar nodig.

PARTICIPATIE

De Tafel van de Stad is in nauwe samenwerking met stakeholders ontwikkeld om tot een meetbaar relevant prototype te komen. Het prototype heb ik gepresteerd tijdens het 10 jarig jubileum van Stadslab Rotterdam (2022), waar feedback is verzameld van opdrachtgevers, gebruikers en bezoekers.