ANKERPUNTEN

2020 

TOEGANKELIJKE BASIS

Met circa 380.000 Nederlanders met een visuele beperking is een toegankelijke museumervaring voor veel bezoekers een vereiste.Ankerpunten kunnen een basis aan toegankelijkheid bieden, waardoor broodnodige inclusie mogelijk wordt.

ZELFSTURING

Door replica’s van museumobjecten op tastbare en interactieve wijze te presenteren kan de visueel beperkte doelgroep participeren aan de reguliere museumervaring.

De objecten kunnen zelfstandig, op eigen tempo en op interactieve wijze worden verkend.

VERHALEN

Elke Nederlander heeft recht op een volwaardige museumervaring. Een divers publiek heeft recht op diverse verhalen.

Bestaande museumobjecten en verhalen kunnen worden vertaald naar Ankerpunten, of er kunnen totaal nieuwe ervaringen ontstaan.

HERKENBAAR

De objecten bieden op consistente wijze houvast. Touchpoints zijn makkelijk te herkennen en wederkerend. Op deze wijze bieden zij een gestroomlijnde en geïntegreerde ervaring.

TOEGANKELIJKE BASIS

Met circa 380.000 Nederlanders met een visuele beperking is een toegankelijke museumervaring voor veel bezoekers een vereiste.Ankerpunten kunnen een basis aan toegankelijkheid bieden, waardoor broodnodige inclusie mogelijk wordt.

ZELFSTURING

Door replica’s van museumobjecten op tastbare en interactieve wijze te presenteren kan de visueel beperkte doelgroep participeren aan de reguliere museumervaring.

De objecten kunnen zelfstandig, op eigen tempo en op interactieve wijze worden verkend.

 

VERHALEN

Elke Nederlander heeft recht op een volwaardige museumervaring. Een divers publiek heeft recht op diverse verhalen.

Bestaande museumobjecten en verhalen kunnen worden vertaald naar Ankerpunten, of er kunnen totaal nieuwe ervaringen ontstaan.

HERKENBAAR

De objecten bieden op consistente wijze houvast. Touchpoints zijn makkelijk te herkennen en wederkerend. Op deze wijze bieden zij een gestroomlijnde en geïntegreerde ervaring.

// CONTACT

// CONTACT

PROCESS

Maritiem Museum Rotterdam verwelkomt graag bezoekers met een visuele beperking. Echter zijn onafhankelijke partijen eens: het museum kan een toegankelijke, interactieve laag gebruiken.
Tijdens mijn afstudeerstage ben ik gaan gaan ontwerpen om een antwoord te formuleren op deze unieke ontwerpvraag. Uiteindelijk heb ik met dit project mijn studie afgerond met een 8.

01

ONDERZOEK

Door in gesprek te gaan met experts en de doelgroep heb ik de onderwerpen van toegankelijkheid en inclusiviteit vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Door een focusgroep het leven in te roepen werd de vraag vanuit de doelgroep erg duidelijk: men wil op zelfstandige en tastbare wijze het verhaal van het museum beleven.

02

CRITERIA

Door mijn onderzoek om te zetten naar duidelijke ontwerpcriteria, punten waar het ontwerp aan moet voldoen, was het mogelijk om tot een meetbaar succes te komen.

03

CONCEPTEN

Door middel van toegankelijke ontwerpmethodes en co-creatie sessies heb ik samen met de doelgroep verschillende concepten gegenereerd.
Door te itereren en feedback te verzamelen, ben ik tot een uiteindelijk concept gekomen: Ankerpunten.

04

PROTOTYPES

Onder een gezonde tijdsdruk was het van belang om vlug het concept te realiseren, onder het mom van rapid prototyping. Door verschillende technologieën en media te combineren, en deze te testen met de doelgroep, heb ik een aantal iteraties aan crossmediale prototypes kunnen genereren.

05

OVERDRACHT

Na het uiteindelijke prototype te presenteren aan de focusgroep, stelt de doelgroep dat dit concept een antwoord zou kunnen zijn op de initiële ontwerpvraag. Om dit concept verder uit te werken werk ik samen met GoWonder om samen met deze mooie doelgroep aan verdere iteraties.